MAGUN: THE TRADITIONAL JUJU FOR THE PUNISHMENT OF ADULTERY AMONG YORUBA NATIVES

Matthias Olufemi Dada Ojo

Apstrakt: U radu se govori o tradicionalnom metodu kažnjavanja preljube kod nativnog Joruba stanovništva u zapadnom delu Nigerije. Magun je vradžbina koja se koristi za kažnjavanje preljubnika u zemlji Joruba. Korišćenjem kvalitativnog istraživačkog metoda, u radu su izolovane dve kategorije maguna i varijacije koje postoje u njihovim okvirima. U radu se tvrdi da primena maguna za kažnjavanje preljube više nije uobičajen fenomen, što je posledica vesternizacije i modernizacije. U ruralnim oblastima magun opstaje kao način kažnjavanja preljubništva. Preporučuje se ekstenzivno istraživanje koje bi se bavilo magunom i drugim načinima kažnjavanja zločina i devijantnih ponašanja kod Joruba i adekvatno dokumentovanje nalaza kako bi se očuvala znanja koja ove populacije imaju o pitanjima nauke o krivičnom pravu i krivčnopravnog sistema.

Ključne reči: magun, preljubništvo, preljubnici, preljubnice, Joruba, nativno stanovništvo, vradžbine.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 131-142