RAZLIČITE PERSPEKTIVE TUMAČENJA INTERKULTURALIZMA - FRANCUSKA, NEMAČKA, HRVATSKA I SRBIJA

Lazar Jovanov

Apstrakt: Predmet ovog istraživanja je praktična politika interkulturalizma dve zemlje Evropske unije – Francuske i Nemačke, i dve zemlje Balkana – Hrvatske i Srbije, koje pretenduju da budu članice EU. Cilj istraživanja je identifikovanje nacionalnih kulturnih i obrazovnih politika u oblasti interkulturalizma, kroz analizu nacionalnih ciljeva i prioriteta vezanih za interkulturni dijalog, sa merama, instrumentima i aktivnostima praktične politike odabranih zemalja. Shodno tome, neophodno je identifikovati aktere, strategije i programe u realizaciji politike interkulturnog dijaloga. Cilj je, takođe, utvrditi kako, i do koje mere, obrazovne ustanove, javne institucije kulture i mediji tumače i primenjuju politiku interkulturalizma. Zatim, na osnovu analize iskustva i prakse odabranih zemalja, cilj je formulisati preporuke javne praktične kulturne politike za Srbiju, a u vezi sa interkulturnim dijalogom, kako bi se pružila podrška procesu unapređenja interkulturnog dijaloga u Srbiji.

Ključne reči: interkulturalizam, multikulturalizam, Francuska, Nemačka, Hrvatska, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 109-130