SILOVANJE I DRUGE VRSTE SEKSUALNOG NASILJA NAD ŽENAMA TOKOM GENOCIDA U RUANDI 1994.

Ivana Ranđelović

Apstrakt: Silovanje u ratu staro je koliko i samo ratovanje, a žene su uvek predstavljale deo plena pobedničke strane. Tokom genocida u Ruandi, silovanje i drugi oblici seksualnog nasilja nad ženama korišćeni su kao strategija ratovanja, kao deo šireg plana koji je imao za cilj pročišćavanje nacije Hutua od njihovih neprijatelja Tutsija. Ovaj rad nastoji da definiše specifične forme seksualnog nasilja nad ženama tokom genocida, te da objasni koji su uzroci i pokretači tog nasilja. Slučaj Ruande uzet je zbog toga što predstavlja prekretnicu u međunarodnom pravu, budući da su tri presude, izrečene pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu, silovanje u ratu okarakterisale kao zločin protiv čovečnosti.

Ključne reči: silovanje, žene, Ruanda, identitet, Hutu, Tutsi

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 93-107