ZNANSTVENO-METODOLOŠKA ANALIZA MOGUĆNOSTI PROVJERAVANJA ASTROLOŠKIH HIPOTEZA

Joško Sindik

Apstrakt: Razmatra li se mogućnost da li, i pod kojim uvjetima, astrologija može postati znanstvena teorija, moraju se razmotriti temeljne karakteristike znanstvenog pristupa i znanstvenih hipoteza, te astrologije kao teorije. Autor zastupa mišljenje da fleksibilni pozitivistički pristup još uvijek pruža najbolje sredstvo sustavnog napretka čovječanstva i saznanja. Dajući pregled astroloških istraživanja, daje distinkciju analitičke i sintetske astrologije, pretpostavljajući da potonja pruža puno bolju mogućnost objektivizacije i „oznanstvenjenja“ astrološke teorije. Prikazan je skromni pokušaj znanstvene definicije astroloških hipoteza, primjenom Sustava bipolarnih obilježja s četiri indikatora (SBO4). Uz principe primjene ovog sustava, naglašeno je da je prioritet u znanstvenom pristupu astrologiji empirijska provjera teorijskih hipoteza, koje dovode do unaprjeđenja znanosti, a time i ljudskog znanja uopće.

Ključne reči: astrologija, istraživanja, provjera, sustav, znanost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 69-92