АКЦИОНА ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ СРПСКЕ ОПОЗИЦИЈЕ У 1990. ГОДИНИ

Vladimir Ribić

Apstrakt: Политичка мобилизација се састоји од акција и њихових легитимација, насталих на акционој и легитимацијској основи. Акциона основа проистиче из базичне структуре политичког поретка, под којом се подразумевају принципи политичког организовања и деловања. Легитимацијска основа свој извор има у базичним политичким вредностима, односно идејама које легитимишу политички поредак. У овом раду ћу анализирати акциону основу политичке мобилизације српске опозиције у 1990. години.

Ključne reči: политичка мобилизација, акциона основа, српска опозиција, 1990. година

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 49-68