TEORIJSKO-POJMOVNI OKVIR ZA PROUČAVANJE NOSTALGIJE

Dragana Antonijević Ivan Kovačević Žarko Trebješanin

Apstrakt: U ovom radu autori nastoje da preciziraju pojmovni aparat proučavanja nostalgije s namerom da se, nakon određivanja metodološkog postupka, izgradi celovita teorijsko-metodološka platforma na osnovu koje će se vršiti istraživanja. Projekat je zamišljen kao interdisciplinarni postupak u kome će učestvovati antropolog folklora (folklorista), psiholog i antropolog koji će pratiti tri vrste nostalgičnih narativa: životnu priču kao folklornu formu, lična sećanja kao proizvod pamćenja i usmenu istoriju kao najklasičniju nostalgičnu formu. Poređenjem te tri vrste narativa nameravamo da utvdimo da li između ovih diskursa postoje veze i kakva je priroda tih veza.

Ključne reči: nostalgija, jugonostalgija, pamćenje, autobiografsko sećanje, lične priče, istorijska nostalgija, Srbija, Jugoslavija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 9-26