Ивица Тодоровић, Гордана Благојевић (ур.), Међународни тематски зборник: Духовна култура и религиозност некад и данас – различити контексти и традиције

Maja Marjanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 22 (22), pp. 111-113