Oткривање скривеног: анализа приче о закопаном благу која је део породичног фолклора

Milena Golubović

Apstrakt: У раду се разматра причa о закопаном благу Kaldarja ku galbinji lu ajduś којa се казујe и преноси са генерације на генерацију међу члановима породице Голубовић из села Дубоке и део je њене идиокултуре. Прича је анализирана по узору на теоријско-аналитички приступ који је користила Зоја Карановић приликом проучавања прича о закопаном благу. Ради се о варијанти структуралистичке анализе. У наративу се настоји уочити како оно што је за њега јединствено, тако и традиционална матрица у његовој основи. Циљ рада се састоји у откривању основне поруке коју ова прича о закопаном благу пре-носи. Настоји се утврдити због чега је значајна, зашто се памти и приповеда, затим у којим се ситуацијама казује, какав став према њој имају чланови породице, итд. Свеукупно, анализирају се сви они аспекти приче о закопаном благу посредством којих се могу сазнати појединости о самој породици, њеној историји и идентитетским oдређењима.У причи су идентификовани ликови који су носиоци моћи и посебних сазнања. Фикција и збиља се у наративима ове врсте преплићу, а у оквиру овог рада, између осталог, имаћете прилику да се упознате и како се то прожимање остварује.

Ključne reči: породични фолклор, идиокултура, приче о закопаном благу, предање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 22 (22), pp. 67-83