Uticaj rada i dokolice na sreću mladih ljudi u Beogradu

Vladimira Ilić

Apstrakt: Ovim istraživanjem teži se (pre)ispitivanju toga koje su kategorije važne mladim ljudima za konstruisanje predstava o sreći, te za njihovo bivanje srećnima u pogledu rada i dokolice, odnosno ispitivanju toga da li realnost vezana za rad i dokolicu, kao i predstave o njima, imaju uticaja na njihovo bivanje srećnima. Sreća će se posmatrati kao emocionalno stanje, a radu i dokolici će se pristupati kao neutralno konotiranim pojmovima. Do podataka za analizu se došlo terenskim istraživanjem – metodom intervjua – obavljenim u Beogradu, na uzorku od deset mladih i radno sposobnih ispitanika.

Ključne reči: sreća, rad, dokolica, predstave, ispitanici, Beograd

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 22 (22), pp. 7-26