Ep, popularna kultura i politika u savremenom umetničkom delu

Lidija Merenik

Apstrakt: “Smrt u Dalasu” je video-instalacija Zorana Naskovskog sastavljena od: a) vizuelne dokumentarne građe vezane za atentat na Džona Ficdžeralda Kenedija, predsednika SAD i građe i dokumenata vezanih za njegov privatni i javni život; b) muzičke podloge – guslarskog speva Joza Karamatića, a po stihovima pesme u desetercu “Smrt u Dalasu” Boža Lasića. Ovaj neočekivani i neobični kompozicioni spoj iznedrio je mnogoznačenjsko umetničko delo i jedan od najcelovitijih postmodernih umetničkih radova u srpkoj savremenoj umetnosti. Naskovski je naizgled nespojive kôdove popularnog zaokružio kao posebni umetnički metod sopstvenog žanra – “Balkan noise”. Metodom “noise” muzike, u kome svaki šum, prizor ili glas istovremeno ima jednaku vrednost i značaj, u formu i značenje rada uključio je ep, tradiciju, politiku, popularnu i narodnu kulturu. U krajnjem ishodištu, takvim postupkom je u potpunosti pomerena paradigma od moderne ka postmodernoj, od supstancije mita ka desupstancijalizaciji i demistifikaciji tog tipa reprezentacije.

Ključne reči: savremena umetnost, etnomuzikologija, kulturna istorija, popularna kultura, „noise“

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 159-174