Poreklo estetskih elemenata u tradicionalnim formama dalekoistočnih borilačkih veština

Aleksandar Filipović

Apstrakt: S obzirom na to da se borilačke veštine Dalekog istoka moraju posmatrati kao neodvojivi deo čitave kulturne tradicije Kine i Japana, njihov estetski karakter neraskidivo je vezan za tradicionalne kulturne pojmove koji dominraju u ovim kulturama, kao što su pojam jedinstva suprotnosti, poznatiji kao Jin i Jang; pojam Puta (Tao-a) kao simbola neprekidnog samousavršavanja; pojam Ći ili Ki energije koja prožima kako kosmos, tako i induvidualna bića, itd. Ti pojmovi duguju svoj nastanak i razvoj pre svega religiozno-filozofskim sistemima koji su oblikovali i uticali na sve slojeve ovih dveju velikih kultura, a ne samo na borilačku tradiciju. Sa druge strane performativne umetnosti nisu ostale pošteđene ovog istog uticaja. Performatvne umetnosti i borilačke veštine dalekog istoka imali su svoj isprepletni razvoj i snažno su uticale jedne na druge. Cilj ovog rada biće da se načini skica osnovnih pojmova koji su vezani za estetiku borilačkih veština Kine i Japana i da se ukaže na sličan koren u drugim delovima kulturne tradicije.

Ključne reči: borilačke veštine, performativne umetnosti, estetika, pokret, ples, kultura tela, jin i jang

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 145-156