„Нашем роду и потомству“ – фестивал духовног и материјалног стваралаштва динарских Срба колонизованих у Војводини као rite de passage

Vesna Karin

Apstrakt: У фокусу истраживања биће фестивал „Нашем роду и потомству“, као водећа сценска презентација Динараца у Војводини. Фестивал омогућава реинтерпретацију локално-регионалних идентитета Динараца, тј. јавно потврђивање супкултурног идентитета. Методолошки апарат којим се приступа проблему важности и истицања Фестивала као засебног и најважнијег догађаја са неизоставним елементом - плесом, јесте Ван Генепов концепт „обреда прелаза“, али у његовом ширем смислу.

Ključne reči: Фестивал, rite de passage, Динарци у Војводини, плесна пракса, идентитет, семиотички модел

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 127-143