Чија је ово игра? Један поглед на улогу фудбала у конструкцији националног идентитета

Ivan Đorđević

Apstrakt: У овом раду разматрам начине на који се кроз фудбал конструише национални идентитет, анализирајући различите студије случаја превасходно у земљама западне Европе, које се у јавном наративу означавају као „развијене“. Настојим да укажем на чињеницу да је, упркос слабљењу прерогатива националне државе, идентитет који на ту државу реферише још увек снажан, и да је фудбал један од оних културних елемената кроз који се таква врста идентификације охрабрује и подржава. Са друге стране, анализирајући пројекат „изградње нације“ кроз фудбал у земљама које, претпостављено, представљају идеал за транзицијску земљу попут Србије, како у економском тако и у политичком смислу, намера ми је да укажем да идеологија национализма и њена инструментализација у медијима, попут ове у наведеним примерима, није никаква локална специфичност везана за тзв. „недовољно модернизована друштва“, где овај термин, сам по себи, има идеолошку тежину у контексту да би, следствено, нека друштва могли назвати „довољно“ или „потпуно“ модернизованим. Напротив, ти модели, мање или више, свуда функционишу на исти начин, с тим што су историјски условљени, и у великој мери зависе од тренутних односа моћи, односно онога што доминантан дискурс у непрестаним хегемонијским борбама дефинише као пожељну слику „нације“, „економије“ или било чега другог.

Ključne reči: фудбал, национални идентитет, медији, западна Европа

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 83-103