(Re)definisanje tradicije na primeru world music fenomena

Marija Ristivojević

Apstrakt: U radu se problematizuje razumevanje pojma tradicije u kontekstu world music fenomena. Na tržištu plasiran kao hibridni muzički žanr, world music iz perspektive antropološke teorije predstavlja kompleksan kulturni fenomen, rezultat prožimanja globalnih i lokalnih uticaja koji se reflektuju ne samo u pogledu stvaranja specifičnog zvuka, već i kroz različite percepcije same muzike (publika, muzičari, producenti, kreatori kulturnih politika itd.). Analizom srpske world music scene na primeru rada World Music asocijacije Srbije, kao i održavanja domaćeg Serbia World Music festivala u Takovu, nastojim da utvrdim na koji način je koncept muzike sveta percipiran u lokalnim narativima, da li se doživljava kao vid muzičke tradicije, te šta se u tom smislu označava i reprezentuje kao tradicija.

Ključne reči: tradicija, globalizacija, redefinisanje, world music, World Music asocijacija Srbije, Serbia World Music festival u Takovu

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 69-82