Usmena istorija SFRJ i virtuelna sećanja na omladinske radne akcije

Gordana Gorunović

Apstrakt: Predmet rada je savremeni način predstavljanja i zamišljanja fenomena radnih akcija u SFRJ, a ne njegova istorija ili istorijska rekonstrukcija u strogom smislu. Reč je o individualnom i grupnom, tj. generacijskom pamćenju učesnika nekadašnjih radnih akcija, koji su nakon decenijskog ćutanja “progovorili” javno, na Internetu i u drugim medijima, o svojim iskustvima. Njihova sećanja se javljaju u različitim vrstama teksta: kao napisi na tematskim forumima na Internetu i lični narativi dobijeni etnografskim intervjuima. Uokvirena su popularnim diskursom jugoslavizma i natopljena sentimentalnom nostalgijom. S druge strane, tzv. nove radne akcije veterana i volontera, zamišljene kao obnavljanje ranije tradicije dobrovoljnog omladinskog rada, neminovno se saobražavaju novim političkim i ekonomskim ciljevima u tekućoj društvenoj praksi. To u nekim slučajevima rezultira izvesnim paradoksima koji ukazuju na protivurečna i hibridna obeležja postjugoslovenske situacije i društvene transformacije u novim državama.

Ključne reči: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, omladinske radne akcije, Internet, socijalno pamćenje, usmena istorija, lični narativi, jugostalgija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 49-67