Bog kao privatna stvar: kultura sećanja i religijski život u vreme socijalizma

Lidija Radulović

Apstrakt: Oživljavanje religije u postsocijalizmu praćeno je i oživljavanjem individualnih naracija o religijskom životu u socijalizmu. S jedne strane, proživljeno iskustvo se povezuje sa sadašnjom revitalizacijom religije i javnim diskursom koji promoviše Srpska pravoslavna crkva o represiji u socijalizmu, s druge strane, ispitanici svedoče i o svojim pozitivnim iskustvima koja su suprotna službenim verzijama. Istraživanje prezentovano u ovom radu usmereno je na konceptualizaciju individualnih naracija kojima se aktuelizuju sećanja vernika na život u socijalizmu. Pažnja je posebno posvećena onim sadržajima prošlosti koje ispitanici uzimaju kao relevantne za tumačenje sopstvenog odnosa prema religiji, značenjima koje pridaju sećanjima i načinima na koje ih povezuju i tumače u kontekstu sadašnjosti.

Ključne reči: kultura sećanja, socijalizam, religija, religijsko iskustvo, naracije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 35-48