MIT O NARODNOM HEROJU JURAJU JANOŠIKU: IZMIŠLJANJE TRADICIJE U OKVIRU SLOVAČKOG NACIONALIZMA

Kristijan Obšust

Apstrakt: U radu su analizirane osobenosti procesa vezane za stvaranje (izmišljene) tradicije o slovačkom lokalnom razbojniku Juraju Janošiku. Analiza je fokusirana na sagledavanje različitih konstelacija koje su vezane za proces njegove mitizacije u okviru slovačkog nacionalizma, kao i na različite oblike manifestacije ovog nacionalnog mita u okvirima šireg društvenog, kulturnog i političkog obrasca tokom vremena. Nastojalo se što širem praćenju različitih oblika razvoja i percepcije ovog nacionalnog mita, pri čemu se težilo ukazivanju na distinkciju, ali i na preplitanje u shvatanju Janošika kao socijalnog bandita – što je istorijska pozadina njegove ličnosti, kao i na percepciju Janošika kao narodnog heroja sa jasno naglašenom etničkom konotacijom. Kako bi se jasnije ukazalo na ovakvu razliku, koja je od krucijalne važnosti za praćenje nastanka i razvoja ovog mita u okviru slovačkog nacionalizma, u radu je ukazano i na pojedine aspekte shvatanja razbojničke tematike (socijalnog banditizma) u okviru slovačkog romantizma.

Ključne reči: Juraj Janošik, nacionalni identitet, Slovačka, mitizacija, socijalni banditizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 157-187