MEETING GOD: AN ANTHROPOLOGICAL FRAMEWORK FOR A PARTICULAR RELIGIOUS EXPERIENCE

Ori Goldberg

Apstrakt: SUSRET S BOGOM: ANTROPOLOŠKI OKVIR ZA POSEBNO RELIGIJSKO ISKUSTVO Ovaj rad istražuje tri ljudska susreta sa Bogom, kroz jevrejsku, hrišćansku i islamsku tradiciju. Takvi susreti se tradicionalno doživljavaju kao injekcije savršene božanske istine u nesavršenu ljudsku realnost. Koristeći tri stanja svojstvena društvenoj tranziciji, opisanih od strane Viktora Tarnera liminalnost, autsajderizam i strukturalna inferiornost – ovaj rad ističe da ovakvi susreti sa Bogom naglašavaju društvene i kognitivne tranzicije doživljene od strane njihovih ljudskih protagonista. Rad ukazuje da ovakvi susreti stoga služe da naglase da shvatanje čovečanstva ostaje upadljivo odvojeno od apsolutne savršenosti božanske istine.

Ključne reči: antropologija religije, društvene tranzicije, religiozno iskustvo, Viktor Tarner

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 121-133