POTREBA ZA ETNOGRAFSKIM ISTRAŽIVANJIMA SVETOVA POSVEĆENIH VERNIKA SPC

Slaviša Raković

Apstrakt: Vraćanje Srpske pravoslavne crkve u javnu sferu potaknuto nacionalizmom zasnovanom na povratku korenima imalo je, između ostalog, za posledicu i konverziju jednog broja ljudi u doktrinarno pravoslavlje, čime se, uslovno rečeno, stvorila bogoslovski svesna zajednica vernika obrazovanih u pravoslavlju, za koju pravoslavlje nije samo identitetska odrednica već i svet življenja i habitus. U tekstu tvrdim da je konverzija širih slojeva stanovništva u nacionalizam prethodila i potaknula konverziju u doktrinarno pravoslavlje, ali da se, nakon konverzije, kreiraju svetovi koji se osamostaljuju i koji tvore mrežu pogleda na život, kao i mrežu stilova i orijentcaija koje je potrebno etnografski istražiti kako bi se mogao steći uvid u šira identitetska kretanja i u političko-ideološku dinamiku u srbijanskom društvu.

Ključne reči: nacionalizam, doktrinarno pravoslavlje, konverzija, svetovi življenja, zajednica vernih

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 103-119