OLDER PEOPLE AND THE INNOVATIVE FORMS OF LIVING AND CARE

Boštjan Kerbler

Apstrakt: STARIJI LJUDI I INOVATIVNI OBLICI ŽIVOTA I NEGE Problem demografskog starenja je postao važna politička tema kao i sve veći izazov za zdravstvo, socijalnu zaštitu i usluge stanovanja u razvijenim zemljama. Međutim, demografsko starenje intenzivno stvara narastajuće finansijske potrebe zarad obezbeđivanja odgovarajuće zdravstvene i socijalne nege i udomljavanja starih. Inovativni oblici života i brige o starima su, dakle, reakcija zapadnih zemalja na povišeni broj starijih ljudi u društvu. Jedan od takvih inovativnih sistema, koji je zasnovan na informacionim i komunikacionim tehnologijama, naziva se daljinska kućna nega ili "tele – nega". Ona predstavlja primenjeni oblik inteligentnog okruženja, putem kog se kućno okruženje korisnika usluge uređuje prateći koncept pametne kuće, povezane sa daljinskom nadzornom mrežom, a preko nje, sa obezbeđivačem nege i drugih usluga. Iako vlade ovih zemalja pokušavaju da implementiraju ovakve sisteme zarad smanjenja troškova, nalazi različitih autora ukazuju da stari ljudi uglavnom imaju negativan stav prema tom inovativnom obliku života i nege. Ali, istraživanje koje je sprovedeno u Sloveniji, dalo je iznenađujuće suprotne rezultate. Ovaj tekst predstavlja i razmatra rezultate ovog istraživanja.

Ključne reči: stariji ljudi, inovativni sistemi, IKT, daljinska kućna nega, tele– nega, zdravstvena nega, socijalna nega, stambeno zbrinjavanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 73-87