"Islam" u anti-multikulturnoj retorici političara i antropologa Zapadne Evrope: kongruencija ili koincidencija?

Miloš Milenković Marko Pišev

Apstrakt: Nedavna retorika "kraja" ili "neuspeha" multikulturalizma u Evropi i izvan nje antropologe nije iznenadila. Štaviše, izjave vodećih političara ključnih evropskih ekonomija deluju kao da se oslanjaju na višedecenijsku antropološku kritiku posledica neuspešne primene multikulturnih politika i u Evropi i na globalnom planu. Deluje kao da poruke koje čujemo poslednjih godina – da su multikulturne politike kontraindikovane, da slabe kontakte među kulturama, uskraćuju pojedincima pravo na promenu i izbor identiteta i osnažuju unutar-kulturne posednike moći, s patrijarhatom, nasiljem nad ženama i decom, napuštanjem školovanja, religijskim fundamentalizmom pa i terorizmom kao glavnim posledicama – političari čitaju iz antropoloških analiza zloupotreba kolektivnih "kulturnih" prava. U radu se razmatra priroda ove sličnosti između diskursa političara i antropologa s posebnim naglaskom na status "islama" u njima, i diskutuje da li je u pitanju kongruencija ili puka koincidencija stavova, kako prema manjinama, imigrantima i kulturnim različitostima, tako i prema regulativi koja je imala da tu različitost zaštiti kao fundamentalnu evropsku vrednost koja danas, makar na retoričkom planu, bledi.

Ključne reči: "kraj multikulturalizma", "neuspeh multikulturalizma", antropologija, pojam kulture, kultura u politici, antropologija države i prava, Evropa, islam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (4), pp. 965-985