Metodološki okvir proučavanja nostalgije i životnih priča

Dragana Antonijević Ivan Kovačević Žarko Trebješanin

Apstrakt: Nostalgični narativi se javljaju u dva dominantna oblika – kao istorijske nostalgije i kao personalne nostalgije. Personalni sadržaji i istorijske priče se mogu registrovati u slobodnoj formi životnih priča, žanra dobro poznatog u folkloristici, kao i u narativima koji se dobijaju kroz dve forme intervjua. Prva forma intervjua se generiše iz antropološke tradicije tj. etnografskog prikupljanja podataka i odnosi se na opis društvenih, ekonomskih i svih drugih elemenata prošlosti, dok se druga forma intervjua, generisana iz psihologije, slična dubinskom intervjuu, odnosi na lične doživljaje iz ranijeg vremena. Kada se dođe do nostalgičnih narativa u ove tri forme moguće je sprovesti: a) analizu svake ponaosob i b) porediti ih u cilju utvrđivanja razlika i sličnosti. Na osnovu takvog postupka moguće je otkriti gde i kako se stvaraju opisi prošlosti koji ne odgovaraju ličnom iskustvu, što je karakteristika kako jugonostalgije tako i drugih sličnih sećanja na prošlost.

Ključne reči: nostalgija, Srbija, jugosnostalgija, istorijska nostaglija, personalna nostalgija, pamćenje, sećanje, metodi, lične priče, dubinski intervju

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (4), pp. 945-963