Интравенско коришћење дроге у Београду као синдемијско окружење

Bojan Žikić

Apstrakt: Сингеров концепт синдемије, који означава здружено деловање две или више болести у одређеној популацији, где дате болести представљају последице начина или услова живота припадника те популације, примењен је на интравенско коришћење дроге у Београду. Болести које су разматране јесу HIV/AIDS, HCV, плућне болести и полно преносиве болести. Показано је да оне околности, које су својствене миљеу интравенског коришћења дроге, и које иначе утичу на његово обликовање, тим утицајем доприносе и развоју синдемије у њему, односно на његово успостављање као чиниоца синдемије, чију епидемиолошку основе у највећој мери представља HCV.

Ključne reči: синдемија, интравенско коришћење дроге, HCV, HIV, Београд, антропологија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (4), pp. 927-963