Arman Mari Leroa, Mutanti. O obliku, varijetetima i greškama ljudskog tela, London/Njujork, Harper Perenial 2005.

Bojan Žikić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 2 (2), pp. 147-148