Arheologija u kadru: predstave arheologije u srpskom filmu

Aleksandar Bandović

Apstrakt: Čitanje popularne kulture može doprineti refleksivnom sagledavanju discipline kakva je arheologija. Film, kao deo popularne kulture, često otkriva skrivene poruke koje mogu biti odjek, ili izlomljena slika u ogledalu discipline. Film i arheologija ne samo da dele zajedničko poreklo u modernosti, već i imaginarne prostore gde se susreću i prepliću prošlost i sadašnjost. Teme koje filmovi obrađuju, kontekst u kojem se arheologija pojavljuje, govore o mestu koje disciplina ima u društvu, ali nas podsećaju i šta je sve to što ulazi u arheološki diskurs. Sa druge strane, ukoliko portrete imaginarnih arheologa iz filmova (npr. prof. Mihajlo Pavlović, dr Vera Zarić) uporedimo sa svedočanstvima koja su izneta o arheologiji u Srbiji XX veka (Nikola Vulić, Dragoslav Srejović, Milutin Garašanin), približićemo se mestu susreta akademske i šire javnosti, nauke i publike, teorije i prakse

Ključne reči: popularna kultura, film, arheologija, arheolozi, arheološka etika

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (3), pp. 845-863