Marksistički model dinarske zadruge u srpskoj etnologiji

Gordana Gorunović

Apstrakt: Cilj ovog rada jeste da se sistematizuju teorijske pretpostavke i zaključci u marksističkom proučavanju zadruge plemenskog društva, kako bi se rezultujući model te ustanove, njene strukture i geneze učinio vidljivim i dostupnim analizi i interpretaciji. Sistematizacija modela izvršena je na podlozi idealtipske deskripcije jednog, po pretpostavci, dominantnog oblika zadruge (tzv. bratinska), ekonomske osnove, srodničke strukture i terminologije, da bi se potom pristupilo njegovoj analizi i sučeljavanju sa rezultatima socijalne antropologije i lingvistike.

Ključne reči: plemensko društvo, dinarska zadruga, domaći način proizvodnje, srodnička struktura, relikti matrijarhata, patricentrizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 2 (2), pp. 110-142