БРОЈАНИЦЕ МЕЂУ МЛАДИМА У БЕОГРАДУ

Aleksandar Pavlović

Apstrakt: У свакодневном животу становника Србије ношење бројаница представља једну од широко распрострањених појава. Реч је о наруквицама направљеним по узору на истоимени обредно-молитвени реквизит који се среће у црквено-православној традицији. Доводећи ма- совну употребу бројаница у везу с процесом ретрадиционализације, по- кренутим крајем 80-их и почетком 90-их година 20. века, у раду настојим да истражим какво значење оне имају за људе који их носе, пре свега за младе, међу којима су посебно популарне. Пажњу у том смислу посвећујем сагледавању улоге коју бројанице имају у означавању припадности, односно у дефинисању друштвеног идентитета. Презентовани резултати добијени су истраживањем које је спроведено током августа и септембра 2010. године у Београду.

Ključne reči: бројанице, млади, ретрадиционализација, право слав- ље, идентитет, Београд

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 87-104