Ernest Brummer and the Coffin of Nefer-renepet From Akhmim

Branislav Anđelković Jonathan P. Elias

Apstrakt: ERNEST BRAMER I KOVČEG NEFER-RENEPET IZ AKHIMA Ernest Bramer (rođen 1881. u Somboru) poklonio je 1921. Narodnom muzeju u Beogradu staroegipatski drveni kovčeg pokojnice Nefer-renepet. Prethodne publikacije su ovaj kovčeg, izvanredan primer umetničke veštine funerarne industrije drevnog grada Akhmima, datovale u vreme 22-25. dinastije ili Ptolemejski period. Nova analiza, zasnovana na stilskom poređenju, ortografiji, i genealoškim podacima vezanim i za nekoliko drugih kovčega, ukazuje da kovčeg potiče iz sredine 4. veka pre naše ere, odnosno iz 30. dinastije. Stilsko-hronološka faza kojoj kovčeg Nefer-renepet pripada je manje poznata i slabije brojčano zastupljena u svetskim kolekcijama, što ga u naučnom smislu čini još dragocenijim. Mada se pomenuta faza po svojim karakteristikama generalno ugleda na kovčege 26. dinastije, ipak se može jasno razlikovati i izdvojiti. Među brojnim osobenostima kovčega Nefer-renepet je i predstava na unutrašnjoj strani poklopca, publikovana ovde po prvi put, koja prikazuje motiv ‘lebdeće boginje Nut sa kosom koja stoji uspravno’. Predstava je praćena hijeroglifskim natpisom sa skraćenim izvodima teksta iz staroegipatske Knjige dana i noći. U unutrašnjosti leđnog dela kovčega nalazi se predstava Imentet, boginje Zapada, sa maat-perom na glavi, kao redukovanom formom punog znakovnog simbola za zapad.

Ključne reči: Ernest Bramer, Nefer-renepet, Akhmim, kovčeg, Nut, Imentet, 30. dinastija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (2), pp. 565-584