Тодоровић, Ивица (ур.) 2012. Нематеријално културно наслеђе и локална средина, резултати савремених мултидисциплинарних истаживања Александровачке жупе и околних области, Александровац

Maja Marjanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 203-205