Još jednom o formativnom periodu antropologije: značaj promene pojma istorije

Zorica Ivanović

Apstrakt: U radu se ukazuje da konstitutivni period antropologije ima složeniju istoriju od naših uobičajenih predstava i da počiva na dva različita koncepta vremena i društvenmog i istorijskog razvoja. Kako istraživanja pokazuju, teoretičari ove epohe su svoju teorijsku orijentaciju konstruisali na vezi koju su uspostavljali između genealoškog modela istorijskog razvoja koji je bio inspirisan komparativnom filologijom i evolucionističkog modela škotskih prosvetitelja. Razvoj jednolinijskog evolucionizma u drugoj polovini devetnaestog veka ne može se tumačiti jednostavno kao direktan nastavak prosvetiteljske misli. Postoji problem očiglednog diskontinuiteta koji stvara, kako naglašavaju analitičari, rana etnološka misao prve polovine devetnaestog veka čiji je genealoški model istorijskog razvoja bio drugačiji i samo je promena pojma istorije do koje dolazi u tom periodu omogućila prihvatanje viktorijanske teorije o stupnjevima razvoja.

Ključne reči: antropologija, komparativna filologija, prosvetiteljstvo, koncept istorije, genealoški model, jednolinijska evolucija, arheološka otkrića

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 183-199