Isti a različiti: primer komparativne prednosti rezultata istraživanja religioznosti u antropologiji

Lidija Radulović

Apstrakt: Komparativnu prednost antropoloških istraživanja religioznosti vidim u kvalitativnim istraživanjima. Ovaj rad je koncipiran kao refleksija istraživača na terenska istraživanja religijskog iskustva, kao primer suočavanja sa teorijskim i metodološkim problemima u istraživačkom procesu. Ne ulazeći detaljnije u manjkavosti kvantitativnih istraživanja prikazani su pojedini rezultati istraživanja religioznosti u okviru EVS i empirijskih istraživanja religioznosti stanovništva u Srbiji 2010. godine. Nije novina isticati prednosti kvalitativnih u odnosu na kvantitativna anketna istraživanja, međutim, u ovom radu se komparativna prednost kvalitativnih istraživanja pokazuje na konkretnim primerima terenskog istraživanja religijskog iskustva kao najvažnijeg segmenta religijskog života vernika. Ispostavilo se da je religijski doživljaj ne samo najvažniji u životu pojedinih vernika, već se pokazao i kao čest determinišući faktor u povratku religiji. Reč je najčešće o snažnim iskustvima vizija, snova, ozdravljenja prilikom ili nakon neposredne komunikacije sa Bogom ili svecima. U ovom radu, uzimajući u obzir da postoje različiti tipovi religijskog iskustva, uglavnom je razmatran navedeni tip aktivnog iskustva vernika.

Ključne reči: religijsko iskustvo, religioznost, kvalitativna istraživanja, kvantitativna istraživanja, terenska istraživanja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 153-167