Postmoderna teorija etnografije Prolegomena za istoriju postmoderne antropologije

Miloš Milenković

Apstrakt: U kontekstu strateškog evaluativnog preispitivanja teorijsko-metodoloških dometa antropologije dvadesetog veka, ova monografska studija ima za cilj da za potrebe dalje debate formalizuje one aspekte postmoderne antropologije sa trajnom meta-metodološkom relevancijom. S tim ciljem, autor opštu debatu o statusu i relevanciji postmoderne u istoriji antropologije, revitalizovanu oko Milenijuma, redukuje na debatu o dometima postmoderne teorije etnografije, analizirajući osnovne kontekste njenog nastanka i implikacije po savremena istraživanja i debate u disciplini i na interdisciplinarnoj sceni.

Ključne reči: istorija antropologije, postmoderna antropologija, teorija etnografije, američka antropologija, metodologija, politika znanja, posle postmodernizma

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 2 (2), pp. 44-66