Javna kulturna politika i antropolozi. I obrnuto

Maša Vukanović

Apstrakt: Iako su nastojanja da se kultura definiše među antropolozima često izazivala dosta polemika, antropolozi se, uglavnom, slažu da je kultura u srcu antropologije. S druge strane, u antropologiji se decenijama vode debate u vezi sa praktičnim primenama antropoloških znanja (naročito u javnoj politici). U Srbiji je marta 2010. godine na snagu stupio Zakon o kulturi. Ovim zakonom su profesionalci koji se kulturom bave bilo samostalno bilo u okviru ustanova ili udruženja dobili „status“ subjekata u kulturi. Rad je posvećen odnosu javne (kulturne) politike prema subjektima u kulturi, profesionalcima kojima je kultura objekt profesionalnog angažmana i odnosu profesionalaca prema javnoj (kulturnoj) politici.

Ključne reči: antropologija, javna politika, zakon, angažovanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 115-127