Коме треба антрополошка лингвистика у Србији данас? Пример креирања Дигиталног звучног архива Балканолошког института САНУ

Aleksandra Đurić-Milovanović Marija Ilić

Apstrakt: У раду се разматра развој антрополошке лингвистике у Србији и указује се на њен маргинализовани статус у домаћим научним и образовним установама. У уводном делу се излажу основне одлике ове области у антропологији, а затим се представљају активности тима антрополошких лингвиста и антрополога окупљених на пројектима Балканолошког института САНУ. У другом делу, представља се један значајан резулатат вишедеценијских теренских истраживања мултикултурних и вишејезичних заједница у централној и југоисточној Европи – Дигитални звучни архив Балканолошког института, скраћено ДАБИ.

Ključne reči: антрополошка лингвистика, етнолингвистика, теренска истраживања, дигитализација, Дигитални звучни архив Балканолошког института САНУ, вишејезичност, мултикултурализам, нематеријално културно наслеђе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 73-89