Uticaj obrazaca profesionalnog ponašanja etnologa i antropologa u Srbiji danas na kvalitet istraživanja

Saša Nedeljković

Apstrakt: Rad obrađuje određene aspekte krize etnoantropološke discipline u Srbiji danas. Prilikom pristupanja problemu pošlo se od pretpostavke da je kriza bar jednim delom posledica određenih pravilnosti (obrazaca) u profesionalnom ponašanju većine članova etnoantropološke zajednice koje negativno utiču na kvalitet istraživanja, odnosno negativno utiču na javnu recepciju tih istraživanja. Sistematizacijom iskustava i posmatranjem uočen je određeni broj takvih obrazaca koji su međusobno povezani i međuzavisni. Ovi obrasci uočeni su kod studenata svih nivoa studija etnologije i antropologije, ali i kod mnogih profesionalnih istraživača. Ti obrasci sastoje se od identitetskih (ili ideoloških) i metodoloških segmenata, a u radu je učinjen pokušaj da se oni definišu i kontekstualizuju.

Ključne reči: etnologija/antropologija, Srbija, kriza, obrasci ponašanja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 35-55