Оквир за истраживање новог државног празника 11. новембра – Дана примирја у Првом светском рату

Senka Kovač

Apstrakt: У раду се разматрају оквири за проучавање новог државног празника – Дана примирја у Првом светском рату – који се празнује од 2012. године. Народна скупштина Републике Србије крајем 2011. године увела је нове празнике и донела одлуку да се државни празник Сретење – Дан државности, просла-вља два дана. Законом су, поред Дана примирја, уведена и два комеморатив-на празника који се прослављају радно: 22. април: Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и 21. октобар: Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату. Истражена је рецепција медијских порука, нових симбола и званичних комеморативних прослава новог празника, на местима сећања. Рецепција о новом државном празнику 11. Новембру – Дану примирја у Првом светском рату урађена је на примеру студената прве године историје, етнологије и антро-пологије, психологије и андрагогије Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Ključne reči: нови државни празник, 11 новембар-Дан примирја у Првом светском рату, антропологија, јавни дискурс, симболи, рецепција празника

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 21 (21), pp. 11-34