Mark Izrael i Ijan Hej. Etika istraživanja u društvenim naukama. 2012. Beograd: JP Službeni glasnik.

Marija Krstić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (1), pp. 175-177