FILOGENEZA I ONTOGENEZA IGARA – POSTOJI LI PARALELIZAM?

Joško Sindik

Apstrakt: Prikazana je klasifikacija igara prema konceptu Rogera Cailloisa na igre tipa agon, alea, mimicry, ilinx. Analogno Cailloisovom "filogenetskom" prikazu slijeda dominacije pojedinih vrsta igara, izvedena je hipoteza o potencijalnom ontogenetskom slijedu učestalosti zastupljenosti različitih igara u funkciji kronološke dobi. Diferencirane su klase igara, koje ovise o opsegu značenja koje ima riječ „igra“ u pojedinoj definiciji. Pretpostavljeno je da se kod igara u užem smislu riječi, kronološki prve kod djece javljaju igre ilinx i mimicry, a zatim agon i alea. Kod institucionalnih formi igara također se pretpostavlja da se igre ilinx i mimicry javljaju prije igara agon i alea, u funkciji starosne dobi, dok se igre mimicry javljaju prije igara ilinx. Kod igara bez granica najčešće se prve javljaju igre ilinx, zatim igre mimicry, pa igre agon te posljednje igre alea. Kod izopačenih igara, igre mimicry se prve hipotetski javljaju, zatim igre agon i alea, a posljednje igre tipa ilinx. Igre po Bernu i razonode nema smisla promatrati ontogenetski u ranoj dobi djeteta. U empirijskom se istraživanju nastojalo istražiti slijed pojavljivanja igara u užem smislu riječi kod različitih dobnih grupa predškolske djece. Ispitan je uzorak predškolske djece različitih dobnih skupina iz Dječjeg vrtića Trnoružica u Zagrebu. Između prve i druge faze procjenjivanja, sustavno su poticane hipotetski “naprednije” vrste igara. Utvrđeno je da su igre tipa mimicry vjerojatno dominantna vrsta igara u predškolskoj dobi, posebno kod spontanih aktivnosti. Tijekom istraživanja, došlo je do porasta zastupljenosti hipotetski „naprednijih“ vrsta igara, što može ukazivati na poželjnost planskog stimuliranja “složenijih” tipova igara kod djece, a u svrhu poticanja cjelokupnog razvoja djeteta.

Ključne reči: klasifikacija klasa i vrsta igara, predškolska djeca, razlike

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (1), pp. 61-92