SIMBOLI UPOZORENJA, KONFLIKT, KAŽNJAVANJE I RAT I NJIHOVA ZNAČENJA MEĐU PREDKOLONIJALNIM JORUBAMA: SLUČAJ AROKOA

Matthias Olufemi Dada Ojo

Apstrakt: Ovaj rad predstavlja antropološko objašnjenje arokoa među Jorubama u zapadnom delu Nigerije. Aroko je neverbalni sistem komunikacije koji brzo odumire među ovim ljudima. U ovom radu se pokušao objasniti aroko za: upozorenje, konflikt, kaznu i predstojeći rat, a isti su prikazani na slikama u svrsi analize sadržaja. Rad se zaključuje preporukom da se sprovedu dalja etnološka i antropološka istraživanja arokoa koja ovaj antropološki rad ne pokriva. Takođe se iznosi primedba da bi jorubanski roditelji koji su vični dekodiranju arokoa trebalo da poduče svoju decu istom zarad očuvanja jorubanske kulture. Pored toga, predloženo je i da tradicionalni sveštenici otkriju skriveni aroko koji se koristio u prošlosti da bi se propisno dokumentovao i na kraju, traži se da vlade jugo-zapadnih nigerijskih država uspostave regionalnu komisiju koja će nadgledati istraživanje odumirućih aspekata jorubanske kulture, da ih dokumentuje i prenosi sa generacije na generaciju i time spreči aspekte istrebljenja kulture Joruba.

Ključne reči: aroko, simboli, predmeti, značenja, Jorube, kultura

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (1), pp. 39-60