Modern Holiday Calendar of the Russians

Alexandra Frolova

Apstrakt: SAVREMENI RUSKI KALENDAR PRAZNIKA Praznici su nužan uslov socijalne egzistencije ljudskih bića, koja imaju jedinstvenu sposobnost da prihvate radost drugih ljudi i kulturna iskustva prethodnih generacija. Različite vrste proslava, koje su neophodna komponenta društvenog života su i jedna of manifestcija društvene snage. Ovaj članak se bavi najpopularnijim praznicima koji u Rusiji postoje početkom XXI veka. Valja istaći da se autor pridržava imena i klasifikacije praznika koji postoje u etnografskim zapisima, i uslovno deli praznike na dve grupe: 1. Građanski praznici, među kojima je pažnja posvećena javnim, profesionalnim, književnim i folklornim svetkovinama, i 2. Pravoslavni i kalendarski praznici.

Ključne reči: praznični kalendar, građanski praznici, pravoslavni praznici, Rusija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (1), pp. 239-257