Млади у проводу, млaди у ризику - на примеру празника EXIT

Senka Kovač

Apstrakt: Ово истраживање обављено је са циљем да се утврди како учесници Егзита доживњавају простор где се одржава Егзит, остале учеснике Егзита, зашто одлазе на таква места и да ли су та окупљања, по њиховом мишљењу, повезана са неким ризиком. Анкетирани Београђани на Егзит одлазе првенствено због “доброг провода”, организатора који су “млади, способни, паметни и креативни”. Млади воле да одлазе на места на којима су “младост и позитивна енергија покретачи свега”. Општи је утисак да на Егзиту доминира позитивна енергија. Млади у Београду желе да се представе свету као “нација која има традицију и свој празник Егзит”. Анкетирани сматрају да на таквим окупљањима ризик увек постоји када се на једном месту нађе “велики број људи, неограничена количина алкохола и неограничена слобода” Једини озбиљан ризик, по њиховом мишљењу, јесу дешавања у маси, тада се може случајно настрадати, али тај ризик је присутан на свим масовним окупљањима. Истраживањем су обухваћени и ставови о фестивалу Ехо, који је први пут одржан у Београду 2003. године. Те године покренута је полемика између организатора фестивала, еколога и орнитолога. Најважније питање било је: да ли ће организацијом концерта на једном речном острву на Дунаву бити угрожене неке ретке врсте птица? Анкетирани Београђани- учесници фестивала- истицали су да не постоје никакви ризици по животињски свет и природу.

Ključne reči: млади, Егзит, фестивал, ризици

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2006, no. 2 (2), pp. 18-21