Spasenje i večni život u alternativnom religijskom pokretu – Raelijanska knjiga kloniranih

Danijel Sinani

Apstrakt: Rad se bavi konceptualizacijom spasenja i večnog života u Raelijanskom pokretu. Nakon kratkog predstavljanja ovog alternativnog religijskog pokreta, prelazi se na analizu za naš rad bitnih aspekata religijskog učenja razvijenog u pokretu. Na osnovu specifične biblijske egzegeze i kasnijih razrada osnovnog učenja, osnivač pokreta i njegovi sledbenici donose sasvim novo tumačenje ovih, možda i najznačajnijih religijskih tema. Stavljanjem inteligencije i nauke u fokus svoje eshatologije, raelijanci uvode ideju kloniranja kao put za postizanje besmrtnosti. Međutim, pored pokušaja da se raelijanski idejni sistem od strane osnivača predstavi kao potpuni prekid sa “primitivnim” shvatanjem i praktikovanjem religije, u svetim tekstovima ovog pokreta se prepoznaju stare religijske ideje kao i već poznati mehanizmi angažovanja verske posvećenosti svojih pripadnika.

Ključne reči: alternativna religija, raelijanski pokret, spasenje, večni život, kloniranje, mistifikacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (1), pp. 173-198