Српска политичка антропологија у 21. веку

Vladimir Ribić

Apstrakt: Актуелни тематски опсег српске политичке антропологије указује да ће се, у 21. веку, она конституисати као научна дисциплина посвећена проучавању политичких култура. Због тога, важно је разумети да су политичке културе одређене политичким идиомима, као и политичким мишљењима и деловањима произашлим из тих идиома. Интегрисање теорије светског система у тако засновану политичку антропологију требало би да омогући историјску контекстуализацију политичких култура.

Ključne reči: српска политичка антропологија, политичке културе, политички идиоми, теорија светског система, политичка инструментализација, политичка мобилизација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 20 (20), pp. 129-146