Ideje građanstva i politike državljanstva – izazovi antropološkoj imaginaciji

Jelena Vasiljević

Apstrakt: Iako se spektrom svojih značenja odnose na probleme konstituisanja ljudskih za-jednica, upravljanja društvenim odnosima u njima i definisanja granica prema Drugima – što su neki od definišućih problema antropologije – pojmovi građanstva i državljanstva često nisu prepoznati kao relevantni okviri za antropološka istraživanja. Namera mi je da u ovom radu ukažem kako na moguće upotrebe ovih pojmova kao okvira za neka antropološka istraživanja, tako i na važne doprinose koje antropologija može ponuditi boljem razumevanju njihove političke operacionalizacije.

Ključne reči: građanstvo, državljanstvo, kulturna prava, antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 20 (20), pp. 105-115