Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi: istraživački problemi, pristupi i neki rezultati u okviru projekta Etnografskog instituta SANU

Mladena Prelić

Apstrakt: Multietnička raznolikost, interetnički odnosi, migracije, kao i politike koje se sprovode u različitim društvima u odnosu na ove procese, predstavljaju izazov za savremene društvene nauke. U ovom radu su predstavljeni problemi koji su izdvojeni za proučavanje u okviru projekta Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi, koji se, u periodu 2011-2014. godine, ostvaruje u okviru Etnografskog instituta SANU, Beograd. Takođe, ukratko su predstavljeni i dosadašnji rezultati i planovi budućih istraživanja. Istraživanja se sprovode pre svega u Srbiji, ali i, u meri u kojoj to može da se realizuje, u zemljama regiona i dijaspori.

Ključne reči: multietnička društva, multikulturne politike, migracije, etnološka/sociokulturno antropološka istraživanja, projekti Etnografskog instituta SANU (2011-2014)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 20 (20), pp. 47-57