Faktori izgradnje kulturnog identiteta radnih migranata iz Srbije

Dragana Antonijević

Apstrakt: U okviru dvogodišnjeg projekta „Ni tamo ni ovde – kulturni identitet gastarbajter-ske populacije“, finansiranom od strane Ministarstva za kulturu i informatičko društvo RS, nastojalo se na tome da se odrede ključni parametri izgradnje identite-ta radnika iz Srbije na privremenom radu u inostranstvu. Zbog ograničenog vre-mena trajanja i finansiranja projekta, nisu vršena dubinska istraživanja, već se išlo ka tome da se uoče, konstatuju i razmotre različiti elementi koji utiču na domi-nantni osećaj dvostrukog pripadanja sredinama u kojima gastarbajteri žive – u ze-mlji matici i zemlji radne emigracije. U tom smislu radilo se na ustanovljavanju kognitivnog i semantičkog sadržaja pojmova koji bitno određuju status, sistem vrednosti, načine ponašanja, osećaj pripadnosti, stepen akulturacije i konstrukcije kulturnih identiteta radnika na radu u inostranstvu. Analizirane su njihove lične priče i konstatovani prelomni momenti u izgradnji gastarbajterskog kulturnog identiteta koji smo označili kao – liminalni. Kao komparativne grupe, koje svojim iskustvom mogu pomoći boljem razumevanju problematike kulturnog identiteta gastarbajtera, razgovaralo se sa gastarbajterima-povratnicima kao i članovima nji-hovih porodica koji su ostali da žive u Srbiji, a takođe i sa nekim saradnicima kul-turno-prosvetnih udruženja Srba u Austriji.

Ključne reči: gastarbajteri, radni migranti, transmigranti, liminalni kulturni identitet, dvostruko pripadanje, Srbija, Austrija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 20 (20), pp. 21-34