Проучавање културних идентитета у условима „дуготрајне транзиције“ у Србији

Bojan Žikić

Apstrakt: Културни идентитет посматра се као један од доминантих истраживачких појмова у савременој српској етнологији и антропологији, кроз развој идеје о којем могу да се прате промене у основним истраживачким интересовањима наше дисциплине у последњих неколико деценија. Разматрају се истражива-ња спровођена од почетка века у оквиру неколико научних пројеката усред-сређених на културни идентитет у Србији, у условима друштвене и културне промене чији исход и смисао најчешће нису јасни њиховим актерима, тј. онима чије учешће у конструкцији, перцепцији и коришћењу културних идентитета проучавамо у нареченим истраживањима.

Ključne reči: културни идентитет, етнологија и антропологија у Србији, научни пројекти, транзиција и постсоцијализам

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 20 (20), pp. 9-20