TELO, (NE)MOĆ I TEKST: ANTROPOLOŠKA AUTOTANATOGRAFIJA ROBERTA F. MERFIJA

Gordana Gorunović

Apstrakt: Glavni predmet ovog eseja je tekstualna i kvalitativna analiza jednog ličnog, etnografskog i antropološkog svedočanstva o fenomenologiji telesne onesposobljenosti, The Body Silent: The different world of the disabled, američkog kulturnog antropologa Roberta Merfija. Tumačenje tekstualne i narativne konstrukcije iskustva subjekta je postavljeno u kontekst profesionalne biografije autora, teorijskog okvira njegovog antropološkog pisanja i stila i savremenih proučavanja onesposobljenosti.

Ključne reči: Robert Frensis Merfi, američka kulturna antropologija, autotanatografija, fenomenologija onesposobljenosti, onesposobljenost kao identitet, teorija obreda prelaza, društvena liminalnost, društveni konstrukcionizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (3), pp. 183-211