FILM KAO IZVOR ZNANJA: PRIMER PROIZVODNJE STRAHA OD STRANACA U FILMU PONOĆNI EKSPRES

Vladimira Ilić

Apstrakt: Komercijalni film predstavlja formu popularne kulture i, uže, stvaralaštvo savremene masovne umetnosti. Ukazivanjem na pojedine karakteristike svojstvene filmskoj umetnosti (i produkciji) želim da predložim posmatranje komercijalnog filma kao moćnog sredstva kojim se kulturna znanja oblikuju i distribuiraju, a skrećući pažnju na pojedine efekte komunikacije koju ostvaruje sa masovnom publikom, da istaknem i važnost takvog posmatranja filma. Značajno mesto među efektima pomenute komunikacije zauzima proizvodnja stereotipa i podsticanje emocije straha. Drugim rečima, u radu je razmatran način kreiranja negativnih stereotipa i straha od stranaca na filmskom primeru Ponoćni ekspres, koji, iako snimljen krajem sedamdesetih godine prošlog veka, još provocira polemike u javnosti.

Ključne reči: komercijalni film, komunikacija, strah (od stranaca), proizvodnja stereotipa i straha.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (3), pp. 115-134