ИСТРАЖИВАЊЕ РЕЛИГИЈА НА ИНТЕРНЕТУ

Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: У раду се разматра феномен религије на интернету – како су и колико нове информационе технологије допринеле трансформисању „религиозног живота“ у 21. веку. Студије религије на интернету су релативно ново поље проучавања, које заокупља пажњу научника из различитих дисциплина у последњих 15 година. Дат је преглед неколико теоријских и емпиријских истраживања најзначајнијих аутора који су се овом темом бавили у оквиру разматрања (ре)презентације мејнстрим и нових религија на интернету, формирања виртуелних религијских заједница/група, „сајбер-ритуала“ и верског живота у виртуелним 3Д окружењима

Ključne reči: религија онлајн и онлајн религија, сајбер-религија, религијске заједнице на интернету, сајбер-ритуали

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (3), pp. 99-114